A A A

!!! Ogłoszenia !!!

  • Przetarg nieograniczony

    „Budowa odcinka kolektora deszczowego wraz z wylotem do rzeki Soły odprowadzający oczyszczone ścieki opadowe i roztopowe z odwodnienia terenu ulicy Kościuszki w Węgierskiej Górce oraz ulicy Granicznej w Cięcinie wraz z terenami przyległymi”