A A A

Zasady segregowania odpadów

ZASADY SEGREGOWANIA1. Surowce wtórne posegregowane niezgodnie z poniższymi zasadami odbierane będą jako odpady zmieszane.
2. Po stwierdzeniu w/w faktu, ze strony odbiorcy nastąpi przesłanie informacji do UG co wiąże się z podwyższeniem przez UG opłaty za odbiór odpadów.

WOREK BIAŁY - SZKŁO I ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA:

Wrzucamy:
Butelki szklane po napojach, butelki po żywności i napojach alkoholowych, opakowania szklane po kosmetykach, słoiki.
Opakowania szklane winny być opróżnione i czyste.

Nie wolno wrzucać:
Szkła okiennego, zużytych żarówek, lamp jarzeniowych, luster, szkła
zbrojonego,doniczek, zniczy, szyb samochodowych, kineskopów, butelek po lekarstwach.

WOREK ŻÓŁTY- TWORZYWA SZTUCZNE, PAPIER I TEKTURA, METAL:

Wrzucamy:
Plastikowe opakowania po: napojach, mleku, produktach spożywczych, płynach do mycia naczyń, mydłach, żelach szamponach, opakowania PET, plastikowe zakrętki.
Papier, gazety, książki, zeszyty, katalogi, foldery, prospekty, ulotki, torby i worki papierowe,tekturę, pudełka kartonowe lub tekturowe.
Puszki po konserwach i napojach, puszki aluminiowe, kapsle, drobny złom żelazny, drobny złom z metali kolorowych, metalowe zakrętki z butelek i słoików.

Opakowania wykonane z tych materiałów winny być opróżnione i czyste.
Opakowania winny być zgniecione.

Nie wolno wrzucać:
Tworzyw sztucznych piankowych, zniczy, folii budowlanych, reklamówek, folii opakowaniowej, styropianu, pojemników farbach i chemikaliach.
Zabrudzonego i tłustego papieru, papieru połączonego z innymi materiałami, worków po cemencie, tapet, papieru termicznego i faksowego, opakowań kartonowo-foliowych po mleku i sokach.
Sprzętu komputerowego, RTV i AGD, silników elektrycznych, puszek po farbach i olejach,
części maszyn.

WOREK ZIELONY - ODPADY ORGANICZNE:

Wrzucamy:
odpady organiczne: zielone i kuchenne.

ODPADY ZMIESZANE GROMADZIMY W ODDZIELNYM POJEMNIKU.

POPIÓŁ GROMADZIMY W ODDZIELNYM POJEMNIKU.